1. Home
 2. Home
 3. FAQ
 4. Mes sinistres

Mes sinistres

Export problemen naar Excel

Wanneer ik de schadegevallen exporteer naar een excel-bestand wordt elk schadegeval in één cel getoond, waarbij de velden gescheiden zijn door een puntkomma of een komma. Hoe kan ik de velden in aparte kolommen weergeven?

Er zijn twee mogelijke oplossingen. Het gaat om een instelling die het besturingssysteem van uw computer of in excel kan gewijzigd worden. 

In excel omzetten naar verschillende kolommen:
 • Selecteer in excel de kolom waarin de gegevens worden weergegeven.
 • Ga naar Data/Text to Columns
 • Er verschijnt een scherm “Convert Text to Columns Wizard”
 • Selecteer “Delimited” en klik op “Next”
 • Vink in het volgende scherm het teken dat in de excel file gebruikt wordt om velden van elkaar te scheiden (vb. de semi column) en klik op “Next”
 • Klik op “Finish”
 • De tekst verschijnt nu in kolommen die gelijk zijn aan de kolommen in Belfius Insurance Net
De aanpassing van de instelling in excel wordt niet opgeslagen. Dit betekent dat u bij iedere export naar excel de aanpassing dient in te stellen.   

U kan ook de instelling permanent wijzigen in het besturingssysteem van uw computer:
 • Ga via Windows naar Settings/Control Panel 
 • Selecteer Language Options
 • Er verschijnt een scherm “Control Panel”
 • Klik op de knop “Customize”
 • Als in het excel bestand de velden gescheiden zijn door een komma, kies dan onder “List Seperator” komma. Als in het excel bestand de velden gescheiden zijn door punt-komma, kies dan onder “List Seperator” ook punt-komma
De aanpassing in operating system is blijvend. Wanneer u werkt op een pc waar u geen administrator rechten heeft is het mogelijk dat u deze aanpassing niet kunt maken.